نرم کننده - گرید:IMPACT MODIFIER- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- جین
 

پلی پروپیلن30% الیاف مشکی- گرید:UG 23090 BK- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی پروپیلن 30% الیاف بیرنگ- گرید:UG 13090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

اکرولیک(PMMA)- گرید:830- شرکت تولید کننده :LG- کره
 

اکرولیک(PMMA)- گرید:CM 205- شرکت تولید کننده :CHI MEI- تایوان
 

پلی استال مقاوم به ضربه- گرید:US 12060- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی استال (POM)- گرید:N2320- شرکت تولید کننده :BASF- آلمان
 

همزمانی محتوا